Svítání u mikulovského zámku

Kostková cesta vinoucí se okolo mikulovského zámku ve své „serpentině“ nabízí pěkný pohled na mohutné jižní průčelí zámku i typickou siluetu Svatého kopečku. V době okolo letního slunovratu, kdy slunce vychází z celého roku nejdříve a nejseverněji, zasvítí na zámek už krátce po východu – po zbytek roku mu úspěšně cloní Svatý kopeček.